Det portugisiska språket var och är fortfarande ett världsspråk. På grund av detta är det också ett de språk som lånat ut mest ord till andra språk såsom japanskan, swahili, indonesiskan och malajiskan. Portugisiskan har i sin tur inhämtat en del lånord från arabiskan. Det som dock är intressant med detta stora språk är att det inte gör så mycket väsen av sig, såsom engelskan eller spanskan.

Historia och språkstam

Under 1400- och 1500-talen när portugisiska sjöfarare upptäckte världen spred sig portugisiskan vitt och brett till andra länder och har sedan kvarstått som modersmål. Språket utvecklades dock redan på 200-talet f-Kr och fick fart på 400-talet. Skillnaderna som började uppstå mellan de latinska språken hade med folkvandringar att göra.

Portugisiskan hör till de romanska språken och är nära besläktat med spanskan. Ursprungligen är det hämtat ur latinet.

Var talar man portugisiska?

Idag talar ca 240 miljoner människor portugisiska, som även räknas som det sjätte största språket i världen. Portugisiska talas främst i Portugal, samt i Brasilien, på Kap Verde och i afrikanska länderna Moçambique och Angola som var Portugals forna kolonier. I Goa i Indien är det också ett av huvudspråken, samt i Macao i Kina.  Även i Västindien hörs portugisiskan i annorlunda tappning.

Portugisiskans karaktärsdrag

Portugisiska är ett sjungande språk som är härligt att lyssna på. Den brasilianska versionen är ännu mer melodisk, och en annan variant är den kreolska portugisiskan. De två standarddialekterna är dock den europeiska portugisiskan och den brasilianska. En välkänd egenskap i portugisiskan är de nasala vokalerna som nästan ”rullas” när man talar.Brasilien Portugisiska (Officiellt), Spanska, Engelska, Franska
Moçambique Portugisiska 9%, Emakhuwa 26%, Xichangana 11%, Elomwe 8%, Cisena 7%, Echuwabo 6%, Övriga moçambikiska språk 32% (1997)