Lesotho Engelska, Sesotho (båda officiella); Zulu, Xhosa