Mauritius Engelska mindre än 1% (officiellt), Kreole 81%, Bojpoori 12%, Franska 3% (2000)
Nepal Nepali 48% (officiellt), Maithali 12%, Bhojpuri 7%, Tharu 6%, Tamang 5%, andra. Engelska talat av många i regeringen och näringslivet (2001)