Willkommen, bienvenu, welcome – språk.nu är en sajt om språk

Det började med Babels torn, enligt Bibeln. Människorna ville bygga en stad med ett torn som skulle räcka ända upp till himlen, men på grund av detta mänskliga övermod straffade Gud dem och skapade olika språk så att den ene inte kunde förstå vad den andre sa. Språkförbistringens tid hade börjat och på den vägen är det…

Detta är en historia som är nedtecknad i Gamla Testamentet och huruvida man beslutar sig för att tro på den eller inte, så kvarstår åtminstone ett faktum – världen är full av språk. Det intressanta är också att de allra flesta språk en gång har hört ihop innan de grenades ut i olika tungomål och vidare i dialekter; i vissa fall, även i omvänd ordning har dialekterna varit grunden till ett språk. Idag finns det flera tusen olika språk fördelade på alla världens länder och ofta talas flera språk inom ett och samma land.

Det gemensamma språket spelar en helt avgörande roll för att komma in i ett samhälle. Tack vare att man kan kommunicera med varandra så kan tekniken och samhället gå framåt, relationer kan byggas och missförstånd är inte lika förekommande.

Vad klassas som språk?

Man talar om dialekter och språk. Ett språk är ett tungomål som används i officiella sammanhang och som dessutom är den grundsten som används i skrift. Dock är det viktigt att förstå att vissa språk faktiskt inte har någon skriftform utan endast är talade språk. Från början kan man kalla språket för det mänskliga kommunikationssystemet; tack vare ljud och uttal har människor lyckats att göra sig förstådda sinsemellan. Detta har lett vidare till skriftspråket och alfabeten som tillsammans formar ett standardspråk.

Standardspråken

Ett standardspråk är det språk som utgör själva skriftspråket, det vill säga det språk som skriften är uppbyggd av. Det betyder också att det förekommer en standard och olika normer, både när det gäller tal och skrift. Man brukar då tala om ett lands nationalspråk eller officiella språk när det är det eller de språken som ligger till grund för lagar, förordningar och dylikt; ett land kan nämligen ha flera officiella språk, såsom Schweiz som har 4 stycken.

Uppkomsten av dialekter

Ur ett språk kommer ofta en eller flera dialekter. I vissa avseenden kan till och med dialekterna forma ett nationalspråk. Dialekter är ofta starkt anknutna till geografiskt område men saknar för det mesta ett skriftsystem. I södra Sverige kan man exempelvis höra likheter med danska via skånskan, och i norra Sverige kan man höra samiskan och finskan lysa igenom. Olika dialekter formar sig med tiden och ibland är det svårt att säkerställa hur och var de egentligen har uppkommit. Dialekter speglar människan och det är vanligt att man känner sig mer sammanlänkade med en dialekt än med ett nationalspråk.

Språket i skolan

I skolan får vi förutom svenska och engelska lära oss flera språk. Franska, spanska och tyska har länge varit de traditionella ”b-språken” som vi lär oss från årskurs 6. Idag pratar van inte om b- och c-språk utan det kallas för moderna språk. Det är heller inte ovanligt att fler språk erbjuds av skolorna. Kinesiska och arabiska är två språk som blivit allt vanligare. På samma sätt som det idag är vanligt att läsa tester innan köpbeslut, är det också numera vanligt att testa flera språk i skolan. Det är inte ovanligt att du läser ett språk i grundskolan och under din gymnasietid ytterligare två stycken.

Världens stora språkstammar

När man läser om ett språks historia, går man nästan alltid tillbaka till dess språkstam och roten till varför och hur språket tog form. I världen finns det ett flertal språkstammar och språkfamiljer som i sin tur härstammar från en större grupp. Ett exempel har flera av de europeiska språken indoeuropeiska språken som källan men senare har de benats ut till germanska och romanska språkstammar etc. Språkstammen är således den grupp språk som har samma språkgenetik. Låt oss sammanställa några exempel på de stora språkstammarna och se vilka språk som fötts ur dessa.

 • Urindoeuropeiska språk – indoeuropeiska språk – latinet – romanska språk
 • Urindoeuropeiska språk – indoeuropeiska språk – urgermanska språk – germanska språk – västgermanska, nordgermanska etc – urnordiska – olika nordiska språk som svenska, norska, danska
 • Vedisk sanskrit – indoariska språk – hindi m.fl
 • Altatiska språk – turkspråk – turkiska, mongoliska m.fl
 • Niger-Kongo språken (en av världens största språkfamiljer) – bantuspråk – swahili m.fl

Totalt sett finns ett tjugotal olika språkfamiljer samt flera omstridda språkstammar.

Olika typer av språk

Sammantaget finns det flera tusen språk som utgör talspråk. Men man får inte glömma bort att det även existerar andra typer av språk som används i olika sammanhang.

 • Bildspråk (metaforer, allegorier)
 • Teckenspråk för döva och stumma
 • Lingua franca (språk som underlättar kommunikationen mellan människor med olika modersmål (engelska är ett sådant exempel)
 • Andraspråk (det språk en person talar näst efter modersmålet)
 • Modersmål (språket man lärt sig tala som barn)
 • Skriftspråk (alfabetet, grammatiken och den skriftliga formen av ett språk)
 • Gruppspråk som ofta är länkat till olika gruppers sociala förhållanden (kan vara språket i idrottssammanhang, bland ungdomar osv)

Världens största språk

För att uppfylla kriteriet att vara ett världsspråk, måste språket följa vissa riktlinjer.

 • Det måste ha en stor betydelse i världspolitiken
 • Det måste ha en större spridning globalt och talas av ett minimum antal personer
 • Ha många som har språket som modersmål och som talar det
 • Anses som mellanfolkligt, det vill säga användas enbart som hjälp inom kommunikation

De olika världsspråken vi har idag är inte nödvändigtvis desamma som en gång i tiden spelade samma roll. En gång i tiden var till exempel grekiskan och latinet två världsspråk. Idag kan följande språk anta den titeln.

Utöver att vara ett världsspråk, finns också viktiga språk som utgör de större språken på jorden. Till dem klassas exempelvis turkiskan och faktiskt också svenskan.

Språkets utveckling

De flesta språk genomgår större eller mindre förändringar genom tiderna. Vissa språk dör ut, andra tar emot många lånord från övriga språk och somliga håller så hårt på sina språktraditioner att regler införs för att bevara ursprunget i den mån det går. Faktum är dock att så länge människan fortsätter att utvecklas så kommer språken följa samma väg. Detta är oundvikligt. När folk beblandas och influenser letar sig in, så förändras ständigt språket i både tal och skrift. Det är så de olika språken har blivit till det de är idag och det är så det kommer att fortskrida.

Många debatter har blossat upp när länder har ifrågasatt inflytande från andra språk, folkslag och kulturer. Man menar att ens eget språk är hotat. Det är emellertid oundvikligt att märka hur vi förändrar vårt eget språk utan några som helst lånord. Ett typexempel på detta är det mer könsneutrala språket som uppstått genom den politiska debatten.

Tabellen nedan visar det officiella språket i varje land samt andra språk som talas. I utvalda länder ges också den procent av befolkningen som talar varje språk.

Land Språk
Afghanistan Dari Persian, Pashtu (båda officiella), andra Turkiska och mindre språk
Albanien Albanska (Tosk är den officiella dialekten), Grekiska
Algeriet Arabiska (Officiellt), Franska, berber dialekter
Amerikanska Samoa Samoan 90,6% (Nära Relaterat till Hawaiian Och Andra Polynesian Språk), Engelska 2,9%, Tongan 2,4%, Andra Pacific Islander 2,1%, Övrigt 2%
Andorra Katalanska, Spanska, Portugisiska, Franska
Angola Portugisiska (Officiellt), bantu och andra afrikanska språk
Anguilla Engelska (Officiellt)
Antigua och Barbuda Engelska (Officiellt), lokala dialekter
Argentina Spanska (Officiellt), Engelska, Italienska, Tyska, Franska
Armenien Armeniska 98%, Yezidi, Ryska
Aruba Holländska, Papiamento
Australien Engelska 79%, Inhemska och andra språk
Azerbajdzjan Azerbajdzjanska Turkiska 89%, Ryska 3%, Armeniska 2%, Övriga 6% (1995 est.)
Bahamas Engelska (Officiellt), Kroatiska (bland haitiska invandrare)
Bahrain Arabiska, Engelska, persiska, Urdu
Bangladesh Bangla (Officiellt), Engelska
Barbados Engelska
Belgien Holländska (flamländska) 60%, Franska 40%, Tyska mindre än 1% (alla officiella)
Belize Engelska (Officiellt), Spanska, Maya, Garifuna (Carib), Kreole
Benin Franska (Officiellt), Fon, Yoruba, tribal språk
Bermuda Engelska (Officiellt)
Bhutan Dzongkha (officiell), Tibetanska dialekter (bland Bhotes), nepalesiska dialekter (bland nepalesiska)
Bolivia Spanska, Quechua, Aymara (alla officiella)
Bosnien Bosniska, Kroatiska, Serbiska
Botswana Engelska 2% (Officiellt), Setswana 78%, Kalanga 8%, Sekgalagadi 3%, andra (2001)
Brasilien Portugisiska (Officiellt), Spanska, Engelska, Franska
Brittiska Jungfruöarna Engelska (Officiellt)
Brunei Malajiska(Officiellt), Engelska, Kinesiska
Bulgarien Bulgariska 85%, Turkiska 10%, Romer 4%
Burkina Faso Franska (Officiellt); Indianska (sudanesiska) språk 90%
Burundi Kirundi och Franska (Officiellt), Swahili
Caymanöarna Engelska (Officiellt) 90,9%, Spanska 4%, Filipino 3,3%, Andra 1,7%, ospecificerad .1% (2010 Est.)
Centralafrikanska republiken Franska (Officiellt), Sangho (lingua franca, nationell), tribal språk
Chile Spanska
Colombia Spanska
Cooköarna Engelska (Officiellt) 86,4%, Kokarlander Maori (Rarotongan) (Officiellt) 76,2%, Övrigt 8.3%
Costa rica Franska (Officiellt) och Afrikanska språk (Dioula esp.)
Cypern Grekiska, Turkiska (båda officiella); Engelska
Danmark Danska, Färöiska, Grönska (inuit dialekt), Tyska; Engelska är det övervägande andra språket
Demokratiska republiken Kongo Spanska
Djibouti Franska och Arabiska (båda officiella), Somaliska, Afar
Dominica Engelska (Officiellt) och Franska patois
Dominikanska republiken Spanska
Ecuador Spanska (Officiellt), Quechua, andra amerikanska språk
Egypten Arabiska (Officiellt), Engelska och Franska, allmänt förstådd av utbildade klasser
Ekvatorialguinea Spanska, Franska (båda officiella); Pidgin Engelska, Fang, Bubi, Ibo
El Salvador Spanska, Nahua (bland några amerindians)
Elfenbenskusten Spanska, Franska (båda officiella); Pidgin Engelska, Fang, Bubi, Ibo
Eritrea Afar, Arabiska, Tigre och Kunama, Tigrinya, andra kusitiska språk
Estland Estniska 67% (Officiellt), Ryska 30%, andra (2000)
Etiopien Amhariska, Tigrigna, Orominga, Guaragigna, Somaliska, Arabiska, Engelska, över 70 andra
Falklandsöarna Engelska 89%, Spanska 7,7%, Andra 3,3% (2006 Est.)
Färöarna Färöiska(Deriveras Från Old Norsk), Danish
Fiji Engelska (officiella), Fijianska, Hindustani
Filippinerna Filipino (officiellt; Baserat på Tagalog) Och Engelska (officiellt); Åtgärna Major Dialekter - Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon Eller Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango Och Pangasinan
Finland Finska 92%, Svenska 6% (båda officiella); små sami- (Lapp) och rysktalande minoriteter
Folkrepubliken Kongo Franska (officiellt), Lingala Och Monokutuba (Lingua Franca Handelspråk), Många Lokala Språk Och Dialekter (Var Kikongo Är Mest Vida)
Förenade arabemiraten Arabiska (officiellt), Persiska, Engelska, Hindi, Urdu
Frankrike Franska 100%, snabbt minskande regionala dialekter (provençalska, bretonska, alzassiska, korsikanska, katalanska, baskiska, flamländska)
Gabon Franska (officiellt), Fang, Myene, Nzebi, Bapounou / Eschira, Bandjabi
Gambia Engelska (officiellt), Mandinka, Wolof, Fula, andra inhemska
Georgien Georgian 71% (officiellt), Ryska 9%, Armeniska 7%, Aserbajdsjön 6%, Övriga 7% (Abkhaz är det officiella språket i Abchazien)
Ghana Engelska (officiellt), Afrikanska språk (inklusive Akan, Moshi-Dagomba, Ewe och Ga)
Gibraltar Engelska (Används I Skolar Och För Offentliga Syfte), Spanska, Italienska, Portugisiska
Grekland Grekiska 99% (officiellt), Engelska, Franska
Grenada Engelska (officiellt), Franska patois
Grönland Greenlandic (East Inuit) (officiellt), Danish (officiellt), Engelska
Guam Engelska 43.6%, Filipino 21.2%, Chamorro 17.8%, Andra Pacific Islands Språk 10%, Asian Språk 6,3%, Övrigt 1,1% (2010 Est.)
Guatemala Spanska 60%, Amerikanska språk 40% (23 officiella erkända amerikanska språk, inklusive Quiche, Cakchiquel, Kekchi, Mam, Garifuna och Xinca)
Guinea Franska (officiellt), modersmål (Malinké, Susu, Fulani)
Guinea-Bissau Portugisiska (officiellt), Kreole, Afrikanska språk
Guyana Engelska (officiellt), Amerindiska dialekter, Kreole, Hindi, Urdu
Haiti Kreole och Franska (båda officiella)
Honduras Spanska (officiellt), Amerindiska dialekter; Engelska talas allmänt i affärer
Hong Kong Kantonesiska (officiellt) 89,5%, Engelska (officiellt) 3,5%, Putonghua (Mandarin) 1,4%, Andra Kinesiska Dialekter 4%, Andra 1,6% (2011 Est.)
Indien Hindi 30%, Engelska, Bengali, Gujarati, Kashmiri, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Tamil, Telugu, Urdu, Kannada, Assamese, Sanskrit, Sindhi (alla officiella); Hindi / Urdu; 1600 + dialekter
Indonesien Indonesiska (officiellt), Engelska, Holländska, javanesiska och mer än 580 andra språk och dialekter
Irak Arabiska (officiellt), Kurdiska (tjänsteman i kurdiska regioner), Assyriska, Armeniska
Iran Persiska och persiska dialekter 58%, Turkiska och turkiska dialekter 26%, Kurdiska 9%, Luri 2%, Balochi 1%, Arabiska 1%, Turkiska 1%, Övriga 2%
Irland Engelska, Irländska (gælisk) (båda officiella)
Island Isländska, Engelska, Nordiska språk, Tyska talas allmänt
Israel Hebreiska (officiellt), Arabiska, Engelska
Italien Italienska (officiella) Tyska, Franska och Slovenska minoriteter
Jamaica Engelska, Jamaicanska kreole
Japan Japanska
Jemen Arabiska
Jersey Engelsk 94.5% (officiell), Portugisiska 4,6%, andra 0,9% (2001-CENSUS)
Jordanien Arabiska (officiellt), Engelska
Julön Engelska (officiellt), Kinesiska, Malajiska
Kambodja Khmer 95% (officiellt), Franska, Engelska
Kamerun Franska, Engelska (båda officiella); 24 stora afrikanska språkgrupper
Kanada Engelska 59,3%, Franska 23,2% (båda officiella); andra 17,5%
Kap Verde Portugisiska, Kreole
Kazakstan Kazak (Qazaq, statsspråk) 64%; Ryska (tjänsteman, som används i vardaglig verksamhet) 95% (2001 est.)
Kenya Engelska (officiellt), Swahili (nationell) och många inhemska språk
Kina Standard kinesiska (Mandarin / Putonghua), Yue (Kantonesiska), Wu (Shanghaiese), Minbei (Fuzhou), Minnan (Hokkien-Taiwanesiska), Xiang, Gan, Hakka dialekter, minoritetsspråk
Kirgizistan Kyrgyz (officiellt) 64,7%, Uzbek 13,6%, Russisk (officiellt) 12,5%, Dungun 1%, Övrig 8,2% (1999-census)
Kiribati I-kiribati, Engelska (officiellt)
Komorerna Arabiska och Franska (båda officiella), Shikomoro (swahili / arabiska blandning)
Kroatien Kroatiska (officiellt) 95,6%, Serbiska 1,2%, Övrigt 3% (Inklusive Ungariska, Tjeckland, Slovak Och Albanisk), ospecificerad 0,2% (2011 Est.)
Kuba Spanska
Kuwait Arabiska (officiellt), Engelska talade väldigt
Laos Lao (officiellt), Franska, Engelska, Diverse Etniska Språk
Lesotho Engelska, Sesotho (båda officiella); Zulu, Xhosa
Lettland Lettiska 58% (officiellt), Ryska 38%, Litauiska, andra (2000)
Libanon Arabiska (officiellt), Franska, Engelska, Armeniska
Liberia Engelska 20% (officiellt), cirka 20 etniska gruppspråk
Libyen Arabiska, Italienska och Engelska allmänt förstått i större städer
Liechtenstein Tyska (officiellt), Alemanniska dialekt
Litauen Litauiska 82% (officiellt), Ryska 8%, Polska 6% (2001)
Luxemburg Luxembourgish (nationell) Franska, Tyska (båda administrativa)
Macau Kantonesiska 83,3%, Mandarin 5%, Hokkien 3,7%, Engelska 2.3%, Andra Kinesiska Dialekter 2%, Tagalog 1.7%, Portugisiska 0,7%, Andra 1,3%
Madagaskar Malagasiska och Franska (båda officiella)
Malawi Chichewa 57,2%, Chinyanja 12,8%, Chiyao 10,1%, Chitumbuka 9,5%, Chisena 2,7%, Chilomwe 2,4%, Chitonga 1,7%, Övriga 3,6% (1998)
Malaysia Bahasa Melayu (Malay, officiellt), Engelska, Kinesiska dialekter (Kantonesiska, Mandarin, Hokkien, Hakka, Hainan, Foochow), Tamil, Telugu, Malayalam, Panjabi, Thai; flera inhemska språk (inklusive Iban, Kadazan) i östra Malaysia
Maldiverna Maldivian Dhivehi (officiellt); Engelska talas av de flesta tjänstemän
Mali Franska (officiellt), Bambara 80%, många afrikanska språk
Malta Maltesiska och Engelska (båda officiella)
Marocko Arabiska (officiellt) Berber-språken (Tamazight (officiellt), Tachelhit, Tarifit), Franska (Ofta Språk För Företag, Regering Och Diplomaki)
Marshallöarna Marshallese 98% (två stora dialekter från den malayo-polynesiska familjen), Engelska talat som ett andraspråk (båda officiella); Japanska
Martinique Franska
Mauretanien Hassaniya Arabiska (officiellt), Pulaar, Soninke, Franska, Wolof
Mauritius Engelska mindre än 1% (officiellt), Kreole 81%, Bojpoori 12%, Franska 3% (2000)
Mexico Spanska, olika maya, nahuatl och andra regionala inhemska språk
Mikronesien Engelska (officiellt, gemensam), Chukese, Pohnpeian, Yapase, Kosrean, Ulithian, Woleaian, Nukuoro, Kapingamarangi
Moçambique Portugisiska 9%, Emakhuwa 26%, Xichangana 11%, Elomwe 8%, Cisena 7%, Echuwabo 6%, Övriga moçambikiska språk 32% (1997)
Moldavien Moldovanska (officiellt, nästan samma som rumänska), Ryska, gagauz (en turkiska dialekt)
Monaco Franska (officiellt), Engelska, Italienska, monégasque
Mongoliet Mongoliska, 90%; även Turkiska och Ryska (1999)
Montserrat Engelska
Myanmar Burmesiska minoritetsspråk
Namibia Engelska 7% (officiellt), Afrikanska är det vanliga språket hos de flesta befolkningen och cirka 60% av den vita befolkningen, Tyska 32% Ursprungliga språk: Oshivambo, Herero, Nama
Nauru Nauruan (officiellt), Engelska
Nederländerna Nederländsk (officiellt)
Nepal Nepali 48% (officiellt), Maithali 12%, Bhojpuri 7%, Tharu 6%, Tamang 5%, andra. Engelska talat av många i regeringen och näringslivet (2001)
Nicaragua Spanska 98% (officiellt); Engelska och inhemska språk på Atlantkusten (1995)
Niger Franska (officiellt), Hausa, Djerma
Nigeria Engelska (officiellt), Hausa, Yoruba, Ibo, Fulani och mer än 200 andra
Niue Niuean (officiellt) 46% (En Polisnisk Språk Lyckligt Företaget Med Tongan Och Samoan), Niuean Och Engelska 32%, Engelska (offentlig) 11%, Niuean Och Andra 5%, Övrigt 6% (2011 Est.)
Nordkorea Koreanska
Nordmakedonien Makedonska 67%, Albanska 25% (båda officiella); Turkiska 4%, Romer 2%, Serbiska 1% (2002)
Norfolkön Engelska 89%, Spanska 7,7%, Andra 3,3% (2006 Est.)
Norge Bokmål norska, nynorsk norska (båda officiella); små samisk- och finsktalande minoriteter (samer är officiell i sex kommuner)
Nya Zeeland Engelska, Maori (båda officiella)
Oman Arabiska (officiellt), Engelska, Baluchi, Urdu, Indiska dialekter
Österrike Tyska (officiella rikstäckande); Slovenska, kroatiska, Ungerska (varje tjänsteman i en region)
Pakistan Urdu 8%, Engelska (båda officiella); Punjabi 48%, Sindhi 12%, Siraiki (en Punjabi-variant) 10%, Pashtu 8%, Balochi 3%, Hindko 2%, Brahui 1%, Burushaski och andra 8%
Palau Palauan 64,7%, Engelska 9,4%, Sonsoralese, Tobi, Angaur (Filippinska 13,5%, Kinesiska 5,7%, Carolinian 1,5%, Japanska 1,5%, Övriga Asiatiska 2,3%, Övriga språk 1,5%
Panama Spanska (officiellt), Engelska 14%, många tvåspråkiga
Papua Nya Guinea Tok Pisin (Melanesiska Pidgin, Lingua Franca), Hiri Motu (i Papua-regionen), Engelska 1% -2%; 715 inhemska språk
Paraguay Spanska, Guaraní (båda officiella)
Peru Spanska, Quéchua (båda officiella) Aymara; många mindre amazonska språk
Pitcairnöarna Engelska
Polen Polska 98% (2002)
Portugal Portugisiska (officiellt), Mirandese (officiella men lokalt använd)
Puerto Rico Spanska, Engelska
Qatar Arabiska (officiellt); Engelska ett vanligt andra språk
Rumänien Rumänska (officiellt), Ungerska, Tyska
Rwanda Kinyarwanda, Franska och Engelska (alla officiella); Kiswahili i kommersiella centra
Ryssland Ryska, andra
Saint Kitts och Nevis Engelska
Saint Lucia Engelska (officiellt), Franska patois
Saint Vincent och Grenadinerna Engelska, Franska patois
Salomonöarna Melanesisk Pidgin (I Mellan Landet Är Lingua Franca), Engelska (Officiellt Men Spokerade Av Endast 1% -2% Av Bevillingen), 120 Ingen Språk
Samoan Samoanska, Engelska
San Marino Italienska
São Tomé och Príncipe Portugisiska (officiellt)
Saudiarabien Arabiska
Schweiz Tyska (officiellt) 64,9%, Franska (officiellt) 22,6%, Italienska (officiellt) 8,3%, Serbisk-kroatiska 2,5%, Albanska 2,6%, Portugisiska 3,4%, Spanska 2,2%, Engelska 4,6% Andra 5,1%
Senegal Franska (officiellt); Wolof, Pulaar, Jola, Mandinka
Serbien Serbiska (officiellt); Rumänska, Ungerska, Slovakiska och Kroatiska (alla officiella i Vojvodina); Albanska (tjänsteman i Kosovo)
Seychellerna Seselwa Kreole 92%, Engelska 5%, Franska (alla officiella) (2002)
Sierra Leone Engelska (officiellt), Mende (södra folkspråk), Temne (norra språk), Krio (lingua franca)
Singapore Mandarin 35%, Engelska 23%, Malajiska 14,1%, Hokkien 11,4%, Kantonesiska 5,7%, Teochew 4,9%, Tamil 3,2%, Övriga kinesiska dialekter 1,8%, Övriga 0,9% (2000)
Slovakien Slovakiska 84% (officiellt), Ungerska 11%, Romer 2%, Ukrainska 1% (2001)
Slovenien Slovenska 91%, serbo-kroatiska 5% (2002)
Somalia Somaliska (officiellt), Arabiska, Engelska, Italienska
Spanien Kastilianska spanska 74% (officiella rikstäckande); Katalanska 17%, Galiciska 7%, Baskiska 2% (varje officiell regionalt)
Sri Lanka Sinhala 74% (officiella och nationell), Tamil 18% (nationell), övriga 8%; Engelska används ofta i regeringen och talas kompetent med ca 10%
Storbritannien Engelska
Sudan Arabiska (officiellt), Nubian, Ta Bedawie, diverse dialekter av Nilotic, Nilo-Hamitic, Sudaniska språk, engelska
Surinam Holländska (officiellt), Surinamiska (lingua franca), Engelska allmänt talad, Hindustani, Javanesiska
Sverige Svenska, små samiska och finsktalande minoriteter
Swaziland Engelska, siSwati (båda officiella)
Sydafrika Engelska 23,8%, Xhosa 17,6%, Afrikaans 13,3%, Sepedi 9,4%, Setswana 8,2%, Sesotho 7,9%, Xitsonga 4,4%, Övriga 7 , 2%
Sydkorea Koreanska, Engelska (Bredt Lärat i Junior High och High School)
Syrien Arabiska (officiellt); Kurdiska, Armeniska, Aramanska, cirkassiana allmänt förstådda; Franska, Engelska lite förstådd
Tadzjikistan Tadzjik (officiellt), Ryska används ofta i regeringen och näringslivet
Taiwan Kinesiska (Mandarin, officiellt), Taiwanesiska (Min), Hakka dialekter
Tanzania Swahili, Engelska (båda officiellt); Arabiska; många lokala språk
Tchad Franska, Arabiska (båda officiella); sara; mer än 120 språk och dialekter
Thailand Thailändska (siamesiska), Engelska (eliters sekundära språk), Etniska och regionala dialekter
Tjeckien Tjeck
Togo Franska (tjänsteman, handel); Ewé, Mina (söder); Kabyé, Dagomba (norr); och många dialekter
Tonga Tongan (ett austronesiskt språk), Engelska
Trinidad och Tobago Engelska (officiellt), Hindi, Franska, Spanska, Kinesiska
Tunisien Arabiska (Officiellt, En Av Språkets Språk), Franska (Handel), Berber (Tamazight)
Turkiet Turkiska (Officiellt), Kurdiska, Andra Mineralitår
Turkmenistan Turkmen 72%; Ryska 12%; Uzbekistan 9%, övriga 7%
Turks- och Caicosöarna Engelska
Tuvalu Tuvalanska, Engelska, Samoanska, Kiribati (på ön Nui)
Tyskland Tyska
Uganda Engelska (officiellt), Ganda eller Luganda, andra Niger-Kongo språk, Nilo-Saharan språk, Swahili, Arabiska
Ukraina Ukrainska 67%, ryska 24%, Rumänska, Polska, Ungerska
Ungern Ungern (officiellt) 99,6%, Engelska 16%, Tjeckiska 11,2%, Ryska 1,6%, Rumänska 1,3%, Franska 1,2%, Övrigt 4,2%
Uruguay Spanska, portunol eller Brazilero
US Virgin Islands Engelska 74,7%, Spanska eller spanska Kreole 16,8%, Franska eller franska Kreole 6,6%, andra 1,9% (2000 befolkning)
USA Engelska 82,1%, Spanska 10,7%, Övriga Indo-europeiska 3,8%, Asian Och Pacific Island 2,7%, Övrigt 0,7% (2000 Census)
Uzbekistan Uzbek 74,3%, Ryska 14,2%, Tadzjik 4,4%, Övriga 7,1%
Vanuatu Bislama 23% (en melanesisk pidgin engelska), Engelska 2%, Franska 1% (alla 3 officiella); mer än 100 lokala språk 73%
Vatikanstaten Italienska, Latin, Franska
Venezuela Spanska (officiellt), många inhemska dialekter
Vietnam Vietnamesiska (officiellt); Engelska (alltmer begåvad som andraspråk); några franska, Kinesiska, Khmer; bergslandsspråk (Mon-Khmer och Malayo-Polynesian)
Vitryssland Belorussiska (vit ryska), Ryska, andra
Zambia Engelska (officiellt); stora vernaculars: Bemba, Kaonda, Lozi, Lunda, Luvale, Nyanja, Tonga; cirka 70 andra inhemska språk
Zimbabwe Engelska (officiellt), shona, ndebele (sindebele), många mindre tribal dialekter