Kinesiskan är förmodligen ett av de svåraste språken du kan lära dig som västerlänning. Det skrivs med tecken istället för ett traditionellt alfabet. Inom kinesiskan finns en mängd olika dialekter som ett ovant öra kanske har svårt att urskilja. Kantonesiska och mandarin är de vanligaste varianterna. Andra listas nedan.

  • Wu
  • Hakka
  • Jin
  • Gan
  • Xiang m.fl.

Kinesiskan är världens mest talade språk, vilket också har att göra med att Kina är världens folkrikaste land. Språket talas dock även i andra länder.

Språkstam och historia

Kinas språkfamilj är de sinotibetanska språken där språk som burmesiska och tibetanska ligger närmast. Kinesiskan har dock ingenting att göra med japanskan, koreanskan eller vietnamesiskan, vilket kan tyckas förvånansvärt. Uppdelningen av otaliga dialekter har till stor del att göra med naturförhållanden i landet. Olika språkskillnader har bland annat uppstått beroende på hur man arbetade, var man bodde och andra geografiska omständigheter.

Kinesiskan är ett urgammalt språk som uppvisade tendenser redan 1000 f.Kr. och till och med ännu tidigare. Man talar dock om fornkinesiska, medeltidskinesiska och nutidskinesiska. I och med de olika dynastierna har språket utvecklats undan för undan.

Var talar man kinesiska?

Kina är det land där kinesiskan är modersmål för i stort sett alla invånare, men länder som Taiwan, Malaysia, Singapore och Indonesien betraktar också kinesiskan som ett viktigt språk. Dessutom finns det flera minoriteter i olika länder som talar kinesiska. Standardkinesiskan talas i Peking.

Kinesiska tecken

De kinesiska tecknen kallas för han-tecken och kännetecknar ett ord eller del av ord samt stavelse. Man delar sedan alla tecken i sex olika grupper, vilket beror på sammansättningen. Som du förstår kan det alltså ta lite tid innan man behärskar det kinesiska skriftspråket.Brunei Malajiska(Officiellt), Engelska, Kinesiska
Julön Engelska (officiellt), Kinesiska, Malajiska
Kina Standard kinesiska (Mandarin / Putonghua), Yue (Kantonesiska), Wu (Shanghaiese), Minbei (Fuzhou), Minnan (Hokkien-Taiwanesiska), Xiang, Gan, Hakka dialekter, minoritetsspråk
Malaysia Bahasa Melayu (Malay, officiellt), Engelska, Kinesiska dialekter (Kantonesiska, Mandarin, Hokkien, Hakka, Hainan, Foochow), Tamil, Telugu, Malayalam, Panjabi, Thai; flera inhemska språk (inklusive Iban, Kadazan) i östra Malaysia
Taiwan Kinesiska (Mandarin, officiellt), Taiwanesiska (Min), Hakka dialekter