Arabiskan räknas till språkens topp 5-lista, vilket betyder att de är ett av världens 5 största språk. Arabiskan har också ett eget alfabet, som även används för urdu, uiguriska och persiska. Man kan dela upp det arabiska språket i tre grenar – det klassiska som används i Koranen, det moderna som också räknas som standardarabiskan, samt de dialekter som språket utgörs av. De tre grenarna har många olikheter och så även inom diverse dialekter. Både ordförråd och stavning varierar.

 

Språkstam och historia

Arabiskans språkstam kommer ur den semitiska och afroasiatiska språkstammen. Dess stora utbredning inträffade på 700-talet när islam blev en religion och språket blev ett så kallat lingua franca som folk lärde sig enbart för att kunna kommunicera med varandra. Faktum är att den första arabiska grammatiken inte ens är skriven av personer som hade arabiskan som modersmål. Kanske är det också därför som detta språk är så omväxlande (se förklaring nedan).

 

Var talar man arabiska?

Mellanöstern och Nordafrika samt Malta till viss del, är de områden i världen där arabiska är modersmål. Exempel på länder är Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Sudan, Irak, Libanon, Syrien m.fl. Eftersom många araber flytt krig och förtryck samt att folkvandringar har skett och gamla koloniers invånare har flyttat till Europa, så talas också arabiskan av många människor i våra länder.

 

Arabiskans språksociologi

Arabiskan är ett speciellt språk eftersom dess språkanvändare tillämpar något vi kallar för diglossi. Det innebär att man talar olika varianter av ett och samma språk vid olika situationer. Inom arabiskan är det således vanligt att man talar sin dialekt och dessutom använder sig av högarabiskan eller standardarabiskan beroende på tillfälle. Ofta kan man till och med växla de olika varianterna inom en och samma mening. Detta är en praktisk företeelse, inte minst när två personer från olika arabiska länder har svårt att göra sig förstådda på sina respektive dialekter. De kan då övergå till högarabiskan och samtala problemfritt.Algeriet Arabiska (Officiellt), Franska, berber dialekter
Bahrain Arabiska, Engelska, persiska, Urdu
Djibouti Franska och Arabiska (båda officiella), Somaliska, Afar
Egypten Arabiska (Officiellt), Engelska och Franska, allmänt förstådd av utbildade klasser
Eritrea Afar, Arabiska, Tigre och Kunama, Tigrinya, andra kusitiska språk
Etiopien Amhariska, Tigrigna, Orominga, Guaragigna, Somaliska, Arabiska, Engelska, över 70 andra
Förenade arabemiraten Arabiska (officiellt), Persiska, Engelska, Hindi, Urdu
Irak Arabiska (officiellt), Kurdiska (tjänsteman i kurdiska regioner), Assyriska, Armeniska
Israel Hebreiska (officiellt), Arabiska, Engelska
Jemen Arabiska
Jordanien Arabiska (officiellt), Engelska
Komorerna Arabiska och Franska (båda officiella), Shikomoro (swahili / arabiska blandning)
Kuwait Arabiska (officiellt), Engelska talade väldigt
Libanon Arabiska (officiellt), Franska, Engelska, Armeniska
Libyen Arabiska, Italienska och Engelska allmänt förstått i större städer
Marocko Arabiska (officiellt) Berber-språken (Tamazight (officiellt), Tachelhit, Tarifit), Franska (Ofta Språk För Företag, Regering Och Diplomaki)
Mauretanien Hassaniya Arabiska (officiellt), Pulaar, Soninke, Franska, Wolof
Oman Arabiska (officiellt), Engelska, Baluchi, Urdu, Indiska dialekter
Qatar Arabiska (officiellt); Engelska ett vanligt andra språk
Saudiarabien Arabiska
Somalia Somaliska (officiellt), Arabiska, Engelska, Italienska
Sudan Arabiska (officiellt), Nubian, Ta Bedawie, diverse dialekter av Nilotic, Nilo-Hamitic, Sudaniska språk, engelska
Syrien Arabiska (officiellt); Kurdiska, Armeniska, Aramanska, cirkassiana allmänt förstådda; Franska, Engelska lite förstådd
Tchad Franska, Arabiska (båda officiella); sara; mer än 120 språk och dialekter
Tunisien Arabiska (Officiellt, En Av Språkets Språk), Franska (Handel), Berber (Tamazight)