Malawi Chichewa 57,2%, Chinyanja 12,8%, Chiyao 10,1%, Chitumbuka 9,5%, Chisena 2,7%, Chilomwe 2,4%, Chitonga 1,7%, Övriga 3,6% (1998)