Danmark Danska, Färöiska, Grönska (inuit dialekt), Tyska; Engelska är det övervägande andra språket