Danmark Danska, Färöiska, Grönska (inuit dialekt), Tyska; Engelska är det övervägande andra språket
Färöarna Färöiska(Deriveras Från Old Norsk), Danish