Danmark Danska, Färöiska, Grönska (inuit dialekt), Tyska; Engelska är det övervägande andra språket
Grönland Greenlandic (East Inuit) (officiellt), Danish (officiellt), Engelska