Marshallöarna Marshallese 98% (två stora dialekter från den malayo-polynesiska familjen), Engelska talat som ett andraspråk (båda officiella); Japanska