Cooköarna Engelska (Officiellt) 86,4%, Kokarlander Maori (Rarotongan) (Officiellt) 76,2%, Övrigt 8.3%