Sri Lanka Sinhala 74% (officiella och nationell), Tamil 18% (nationell), övriga 8%; Engelska används ofta i regeringen och talas kompetent med ca 10%