Ukraina Ukrainska 67%, ryska 24%, Rumänska, Polska, Ungerska