Dari är en persisk språkvariant som främst talas i Afghanistan. Den liknar i stor mån den iranska persiskan med vissa små undantag. Dari är ett relativt nytt namn; från början kallades det fārsi men för att markera en skillnad mellan Afghanistan och Iran, tog den afghanska regeringen beslutet att byta ut namnet av politiska skäl 1964.

 

Språkstam och historia

Dari kommer från de indoeuropeiska språken och härstammar vidare från den iranska språkstammen och senare persiskan. Ordet dari kommer från det begrepp som syftar till den modernaste varianten av nypersiskan men fick alltså inte genomslag förrän på 60-talet eftersom språket hette något annat – som nämns ovan. Ordet dari betyder egentligen ”hörande till hovet” och betraktas lite som en finare ”falang”.

 

Var talar man dari?

Dari är officiellt språk i Afghanistan samt delar av Tadzjikistan. Dari är dock enbart en slags dialekt av persiskan som talas i betydligt större utsträckning. Du kan även hitta minoriteter av dari-språkiga i till exempel Quatar, Förenade Arabemiraten, Irak och Uzbekistan.

 

Skillnader mellan dari och persiska

Vi har länge talat om att persiska och dari är nästan samma sak. Men vad är då skillnaderna? En markant skillnad är att dari tagit in många engelska lånord medan den iranska varianten anammat franskan till större delen. Till ens stora förvåning innehåller dessutom dari betydligt färre arabiska lånord. Man kan även betrakta dari som en mer konservativ version av persiskan – något som värdesatts i Afghanistan. Kort och gott kan man se skillnaderna som en motsvarighet mellan norskan och svenskan. Det är alltså mycket lätt att förstå dari om man talar persiska, och vice versa.Afghanistan Dari Persian, Pashtu (båda officiella), andra Turkiska och mindre språk