Kreolspråk är ett relativt nytt språkfenomen om man jämför med de flesta språkens historia. De uppstod genom kolonialiseringar och många är dessutom numera utdöda. Den gemensamma nämnaren för samtliga kreolspråk är att både ordförråd och grammatik tagits från kolonialisatörernas modersmål, medan man även lagt in regler från urbefolkningens språk. Dessutom florerar ett stort antal lånord från andra delar av världen. Därför kan kreole ibland uppfattas som lite svårbegripligt för en utomstående.

Språkstam och historia

Kreole har utvecklats ur ett så kallat pidginspråk som kännetecknas av att språket är tillfälligt och inte har några modersmålstalare. Kreolska språk har dock många modersmålstalare.

Det har således utvecklats ett bestämt vokabulär, en fonetik och en grammatik man kan förhålla sig till. De olika kreolspråken började ta form från 1500-talet och framåt, när andra länder började kolonialisera områden i världen. Ordet kreole kommer av spanska ordet ”criollo” som betyder inföding. Kreolspråk är i förenklade ordalag varianter av kolonialisatörernas språk och därför är skillnaderna påtagliga beroende på var du befinner dig.

Var talar man kreolspråk?

Kreol är ett språk som talas på många platser i världen. På Kap Verde är kreolen starkt influerad av portugisiskan medan haitisk kreole har många franska liknelser. På Jamaica är det jamaicansk kreol som talas och där engelskan ligger till grund för utvecklingen.

Indelning av kreolspråk

USA (Louisianska kreolen), Franska Karibien, Stilla Havet samt Indiska Oceanen har ett flertal kreolspråk. Sammanlagt finns det närmare 100 olika kreolspråk. Den franska kreolen är den mest utbredda och då speciellt haiti-kreolen som talas av ca 12 miljoner. Just den franskbaserade kreolen är lite speciell, eftersom de som talar den även bör lära sig vanlig franska för att slippa rasistiska kränkningar. Den anses med andra ord vara ett ”andra klassens språk”.

 Bahamas Engelska (Officiellt), Kroatiska (bland haitiska invandrare)
Kap Verde Portugisiska, Kreole
Mauritius Engelska mindre än 1% (officiellt), Kreole 81%, Bojpoori 12%, Franska 3% (2000)