Swahili är ett stort afrikanskt språk som räknas till gruppen bantuspråk. Det är mest utbrett i de östra och centrala delarna av den afrikanska kontinenten. Språket räknas som ett så kallat lingua franca-språk som används för att kommunicera i Afrika om andra språk inte är tillräckliga för att göra sig förstådd.

Språkstam och historia

Swahili uppkom på samma ställen som numera också har det som officiellt språk, nämligen runt Kenya och Tanzania samt Zanzibar. Det har ursprungligen utvecklats från Niger-Kongo språken men har under tiden grenats ut till ett stort antal dialekter. Zanzibar-dialekten är dock den dialekt som klassas som standardswahili. En rad låneord har letat sig in i swahili från engelskan, portugisiskan, indiskan och tyskan. Visste du också att ordet ”safari” kommer från swahili?

Från början användes det arabiska alfabetet, men numera har latinska alfabetet övertagit den rollen. I swahili används 5 vokaler samt 2 halvvokaler. Konsonanterna har en betydligt större utbredning.

Var talar man swahili?

Både i Kenya, Uganda och Tanzania är swahili det officiella språket, även om en rad stamspråk också förekommer. Sammanlagt är swahili ett språk som behärskas av över 50 miljoner människor, men faktum är att det är fler som har det som andraspråk eller som har lärt sig språket än antalet som faktiskt har swahili som modersmål.

Så karakteriseras swahili

Det som man först lägger märke till i swahili är de nasala ljuden samt de prenasaliserade konsonanterna. För ett ovant öra kan detta te sig svårt att lära sig. Eftersom konsonanterna är utstakade på ett sätt som inte vi är vana vid, såsom orden ”mtoto”, ”ndizi” och ”mbwa”, så är en extra lektion i fonetik att rekommendera.

 Burundi Kirundi och Franska (Officiellt), Swahili
Kenya Engelska (officiellt), Swahili (nationell) och många inhemska språk
Tanzania Swahili, Engelska (båda officiellt); Arabiska; många lokala språk